Manager Personeelszaken

Locatie: Hoofdkantoor te Moordrecht | 32 tot 38 uur per week

Taken:

 • sturing geven aan afdeling Personeelszaken en Personele Administratie;
 • toezien op hanteren van branche-C.A.O. binnen de onderneming;
 • sturing geven aan actueel en volledig houden van dossiers uitvoerend personeel;
 • sturing geven aan begeleidingsproces ziekteverzuim;
 • volgen van re-integratie-trajecten;
 • onderhouden van functionele contacten met brancheorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen;
 • uitvoeren van door de directie aangegeven disciplinaire maatregelen en ontslagprocedures binnen de richtlijnen van de C.A.O.;
 • adviseren bij personele aangelegenheden;
 • actueel houden huisregels, gedragscode e.d. onderneming;
 • afwikkelen van overnametraject uitvoerend personeel bij contractwisseling;
 • afsluiten van arbeidscontracten met uitvoerend personeel;
 • (laten) verzorgen van een wekelijkse urenrapportage;
 • beheren cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • opzetten/beheren opleidingsbeleid;
 • uitvoering geven aan de vanuit de Directie gedelegeerde taken.

Verantwoordelijkheden:
De manager Personeelszaken is hoofdelijk verantwoordelijk voor:

 • het voeren van een toegesneden personeelsbeleid;
 • het realiseren van de in samenspraak met de Directie vastgestelde rapportages;
 • het verstrekken van de benodigde vaktechnische informatie binnen de organisatie;
 • het realiseren van de in samenspraak met de Directie gestelde doelstellingen.

Bevoegdheden:
De manager Personeelszaken is bevoegd om:

 • taken aan medewerkers te delegeren;
 • deel uit te maken van het MT-overleg.

Minimale opleidings-/ervaringsbehoefte:

 • HBO-niveau;
 • 5 jaar ervaring in personeelszaken middels een managementfunctie.

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P. Dokter, Algemeen Directeur, op telefoonnummer 0348 - 416 494. Wanneer u wilt reageren kunt u dat doen door uw motivatie brief en cv per e-mail te sturen naar dokter@fvhfacility.nl ter attentie van de heer P. Dokter.

Onze voordelen
 • Goede prijs/kwaliteitverhouding
 • Geen onderaannemers maar uitsluitend eigen medewerkers
 • Innovatieve aanpak van uw schoonmaakvraag
 • De schoonste oplossing - het staat niet voor niets in ons logo. Wij gaan altijd voor een mooi en helder resultaat. En onze voordelen zijn meteen ook uw voordelen!