Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onze huisstijlkleur is blauw, maar FVH voert al jaren een zeer groen MVO-beleid. We willen goed zijn voor mensen, maar ook voor het milieu. Een visie die iedereen binnen ons team deelt en die we ook zoeken bij onze leveranciers.

Alvorens over te gaan op “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” zal je jezelf als bedrijf een aantal vragen moeten stellen.

  1. Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  2. Waarom zou ik als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  3. Hoe kan ik het beste bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Zodra de uitkomsten van deze drie vragen beantwoord zijn kan er gekeken worden naar een invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna te noemen: MVO).

MVO heeft betrekking op een drietal aspecten aangeduid als de 3 P’s, te weten People, Planet en Profit.

Ofwel anders gezegd: ‘verantwoord omgaan met mens, milieu en maatschappij’ (de 3 M’s).

Het gaat hierbij om een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van een bedrijfsvoering en sociale- en ecologische aspecten. Wat inhoudt: het zorgen voor de mens en zijn omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Dit gezegd hebbende rijst de vraag: wat houd MVO nu daadwerkelijk in voor FVH?

MVO is een continu proces. FVH streeft naar een constant verbeterproces binnen de mogelijkheden op het gebied van mens, milieu en maatschappij. MVO legt uiteindelijk de basis voor de continuïteit en het voortbestaan op langere termijn. Zonder aandacht voor mens, milieu en maatschappij is geen economisch gewin meer mogelijk, zeker niet op de lange termijn. Het MVO-beleid van FVH steunt op een fundament van 5 pijlers:

•  duurzame dienstverlening;

•  duurzame inkoop;

•  duurzaam personeelsbeleid;

•  duurzame energie;

•  duurzame mobiliteit.

Onze voordelen
  • Een betrouwbare partner
  • Betrokken medewerkers
  • Innovatieve aanpak van uw schoonmaakvraag
  • Duurzame samenwerking
  • Goede prijs/kwaliteitverhouding
Desinfectie
Kantoorschoonmaak
glasbewassing
Roltrap reiniging
Huismeesterdiensten
Glasbewassing
Gevelreiniging
Schoonmaak winkelcentra

 

In bedrijf

FVH zet haar dienstverlening, producten en processen zo efficiënt mogelijk in waardoor wij de eco-footprint van ons bedrijf, onze activiteiten en van onze mensen verkleinen. Door inzet van FacilityApps is voor onze processen bijvoorbeeld geen papier meer nodig. En door een zeer groen beleid op kantoor en het promoten van milieuvriendelijke manieren van vervoer (fiets, ov, elektrische auto’s) beperken we de milieubelasting nog verder. FVH heeft recentelijk een nieuw personeels-communicatieplatform gelanceerd. Een systeem waarmee communicatie en betrokkenheid worden verbeterd en papierstromen verder verdwijnen. 

Materialen en middelen en digitaal afleversystematiek HEA 18

Als schoonmaakbedrijf willen we ook bijdragen aan een schoner milieu. Dus kiezen we alleen voor machines en reinigingsmaterialen die passen binnen ons milieubeleid. Dankzij ons eigen initiatief en ontwikkelingen bij onze leveranciers Hako en Werner & Metz maken wij al jarenlang gebruik van duurzame middelen en materialen. Alle middelen hebben het keurmerk Groen zgn. Groene Kikker.

Werkmethoden

Ook in onze werkmethodes houden we rekening met het milieu. Zo worden alle machines aangedreven door accu’s en hebben ze waterbesparende voorzieningen. Alle fabrieken van onze leveranciers draaien volledig co2- neutraal.

Lid van de ISSA

FVH is als een van de weinige schoonmaakbedrijven lid van de ISSA en verkrijgt daarmede kennis van over de gehele wereld vanuit de zijde van service providers en leveranciers van middelen en materialen. Door het lidmaatschap reist FVH meerdere malen per jaar naar beurzen en verkrijgt FVH ook online cursussen op gebied van nieuwe producten en inkoop.

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu proces. FVH streeft naar een constant verbeterproces binnen de mogelijkheden op het gebied van mens en milieu. MVO legt uiteindelijk de basis voor de continuïteit en het voorbestaan op langere termijn. Zonder aandacht voor milieu, mens en maatschappij is geen economisch gewin meer mogelijk, zeker niet op de lange termijn.