2020, het afsluitingsjaar plan 2016-2020 start perfect

Het nieuwe jaar 2020 start uitstekend voor FVH. We starten met een groot aantal projecten welke gelegen zijn door het gehele land, onder andere in Gulpen, Vlissingen, Huizen, Hoek van Holland, Amsterdam, Helmond, Harderwijk en Zwijndrecht, en ook de portefeuille van Multi Vastgoed. Verder starten we op 6 januari het project palace Promenade te Scheveningen alwaar meerdere fulltime medewerkers een optimaal project gaan neerzetten, waarbij het goed is te weten dat dit het eerste centrum bij FVH is wat 7 dagen per week en 21 (!) uur per dag geopend is. Samen met de enkele dagen geleden opgestartte nieuwbouw Promenade Schevingen een mega- project. 

1 februari starten we dan de huismeester-/ schoonmaakactiviteiten op de Zeeland te Bergen Op Zoom. En hebben we nog voor 1-2 een groot project in verregaande afregeling staan waar we pas later over mogen berichten. In de pijplijn zitten meerdere grote activiteiten waaronder een groot contact in de voedingssector, een sector welke zich op moment sterk ontwikkeld. Al met al hebben we ruim 1.2 miljoen aan opdrachten en verregaande stadium pijplijn klaar staan, geheel volgens doel en plan.

Natuurlijk raakten we ook projecten kwijt. Hoort ook bij de sector. Kleinschalig, maar altijd jammer. Zo raken we De Rotterdam kwijt ( verliefd op de glazenwasser), winkelcentrum Walburg ( tender), kantoor De Bever ( niet te doen binnen de opgelegde uren en derhalve geen verlies), en project Apollolaan ( tender). Altijd jammer doch we hebben de projecten perfect schoon achtergelaten en daar waar moest mensen overgedragen. En wat niet mee ging, hebben we intern een andere baan aangeboden daar het stuk voor stuk uitstekende medewerkers zijn.

Minder is de strijd rondom payrol, uitzend en de Wet WaB. Ondanks dat we gelukkig een zeer beperkte flexibele schil hebben, werden we toch geconfronteerd met een verhoging van 6% gemiddeld en op payrol met 20% (!). In goed overleg met onze uitzendorganisatie hebben we daardoor ruim 700.000 euro aan loonkosten teruggehaald naar onze eigen loonlijst door deze een vast contract aan te bieden. En hebben we de kosten uitzend weten te verlagen. Samen met onze eigen stijgende kosten ( CAO loonsverhoging van 3% dit jaar) als ook een extra vrije dag en een naar 3,2% stijgende eindejaarsuitkering komen we dan zoals gebruikelijk weer tekort op de door te berekenen tariefsverhoging welke dit jaar ook zeer ver uiteen lag. Zoals gebruikelijk heeft dienstverlener opnieuw het leuke plan van de Overheid daarmede gefinancieerd.

Facilitaire dienstverlening blijft een rekenoefening. Met kleine marges en met veel risico's. Toch doen we dit nog steeds met plezier, en worden we vrolijk van het feit dat onze mensen ( meestal) met een glimlach hun werkzaamheden uitvoeren. Door het groeiplan blijft het bestaan van FVH geborgd, en blijven we ons op de kaart zetten. Hoe we dat in 2020 van plan zijn, berichten wij u later.